(Maribor, 22. april 2013 – sporočilo za medije) Mariborsko podjetje Vizualne komunikacije comTEC d.o.o., ki te dni beleži 20. obletnico svojega poslovanja, dokazuje, da so trajnostno poslovanje, avtomatizirana tehnologija, lasten razvoj, inovativni izdelki in usmerjenost na tuja tržišča tiste konkurenčne prednosti, na katerih lahko podjetniški sektor gradi konkurenčnost na zahtevnih in razvitih trgih ter ustvarja dodano vrednost ob prepoznavni blagovni znamki.

Podjetje Vizualne komunikacije comTEC d.o.o. je družba v zasebni lasti, ki je v dvajsetletnem obdobju poslovanja ustvarila dobrih 15 mio. € prihodkov. Njihova vrednost je rasla iz leta v leto v povprečju 13% letno. Spreminjala se je tudi struktura prihodkov iz začetne izključne prodaje storitev so rasli prihodki s področja tehnološko zahtevnih izdelkov. S ciljem razvoja na podlagi koncepta trajnosti in čim manjšega vpliva na okolje so si zagotovili lasten energetski vir za svojo proizvodnjo. Podjetje namreč s svojo strešno sončno elektrarno in plinsko kogeneracijo (soproizvodnja električne in toplotne energije SPTE) proizvaja električno energijo ne le za lastne potrebe, temveč viške oddajajo tudi v omrežje. Letno jim je tako uspelo zmanjšati škodljive izpuste CO2 v ozračje za kar 23 ton. Proizvedejo pa približno štiri krat več energije, kot jo potrebujejo za lastno poslovanje. Za celostno inovativno energetsko rešitev so leta 2011, prejeli nagrado za energetsko najučinkovitejše podjetje s strani Ministrstva za gospodarstvo, Instituta Jozef Štefan in Akademije Finance za inovativni pristop in umeščenost energetske infrastrukture.

20 let uspešnega poslovanja

Da uspešno delujejo tudi v času neugodnih gospodarskih razmer, pripisujejo zasluge kakovosti, sodobni in avtomatizirani tehnološki opremljenosti, bogatemu strokovnemu znanju ter upoštevanju individualnih želja svojih strank. Veliko pozornosti pri svojem delu nenehno posvečajo krepitvi odnosov s poslovnimi partnerji in naročniki pri identificiranju njihovih želja. Njihove storitve in izdelki so do danes navdušile že več kot 3750 najrazličnejših naročnikov, ki prihajajo tako iz Slovenije kot tudi bližnjih regijskih trgov. Kot majhno podjetje z nekaj več kot 10 zaposlenimi uresničujejo projekte z uporabo najsodobnejših tehnologij oblikovanja in 3D vizualizacij, digitalnega velikoformatnega tiska ter avtomatizirane dodelave. Materiali, ki jih uporabljajo so EU porekla in ustrezno certificirani, ob tem pa tudi narejeni z zeleno energijo.

Trajnostno poslovanje, inovativna tehnologija, lasten razvoj in usmerjenost na tuja tržišča so recept za konkurenčnost podjetniškega sektorja ter blagovne znamke.

»Številni izdelki, ki v širšem regijskem prostoru zagotavljajo prepoznavnost naših naročnikov, so izkaz uspešnega poslovanja in prepoznavne blagovne znamke comTEC®. So plod sistematičnega dela raziskovalne skupine, ki deluje v okviru podjetja.« je ob tej priložnosti povedal Peter KAVČIČ, ustanovitelj in prokurist podjetja, Katja BREZOVNIK, direktorica podjetja, pa je dodala: »Kljub dobremu poslovanju v preteklih letih se zavedamo, da nas v prihodnje čakajo številni izzivi. Menimo, da smo nanje dobro pripravljeni. Znanje, izkušnje, kakovost ter inovativnost so bile generator učinkovitih prodornih idej zaposlenih, s katerimi pa smo prepričani, zmoremo še dlje.«

V skupini vodilnih ponudnikov na področju velikoformatnega digitalnega tiska izstopajo z izdelavo kompleksnih individualiziranih izdelkov, ki zajemajo integracijo tako multimedijskih, svetlobnih in drugih inovativnih rešitev za kupca. Z blagovno znamko comTEC® zagotavljajo prepoznaven širok nabor izdelkov, kamor sodijo multimedijska POS stojala, POS (point-of-sale) inovativna prodajna stojala, multimedijsko grafične predelave prodajnih mest, ki lahko zajemajo tudi računalniške virtualne publikacije. Standardni nabor svoje ponudbe zaokrožajo s kakovostno izvedbo vseh ostalih izdelkov kot so foto povečave, foto tapete, poljubne nalepke, talne grafike, avtografike, reklamne table in reklamni  napisi, transparenti, zastave, scenska ozadja, megaformatne fasadne slike, personalizirane in ostale tiskovine namiznega založništva (letaki, boni, vizitke, katalogi, razglednice,…) vključno z računalniško grafičnim oblikovanjem in 3D vizualizacijo.