Inovativen razvoj izdelkov, znanje zaposlenih, avtomatizirana tehnologija in usmerjenost k potrebam kupcev je koncept za uspešno poslovanje podjetniškega sektorja. Ustvarjanje dodane vrednosti in prepoznavnost blagovne znamke pa temelj avtentičnega podjetništva, ki ga v Sloveniji primanjkuje.

(Maribor, 27. januar 2014 – sporočilo za medije) Mariborsko podjetje Vizualne komunikacije comTEC d.o.o., ki je  preteklo leto beležilo svojo 20. obletnico poslovanja, dokazuje, da kljub zaostrenim gospodarskim razmeram uspešno gradi koncept poslovanja, ki temelji na avtomatizirani tehnologiji, lastnem razvoju, znanju zaposlenih kar generira inovativne izdelke in usmerjenost na ciljna tržišča. Skupek aktivnosti predstavlja tiste konkurenčne prednosti, na katerih lahko podjetniški sektor gradi konkurenčnost tudi na zahtevnih in razvitih trgih ter ustvarja dodano vrednost ob prepoznavni blagovni znamki na temelju avtentičnega podjetništva.

Pred dnevi so v podjetju prejeli evropsko priznani certifikat za najboljša srednja, mala in mikro podjetja v Sloveniji. »Odlično srednje, malo ali mikro podjetje« oziroma »Excellent SME Slovenia« je priznanje za odlično poslovanje, ki ga Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z uveljavljeno bonitetno hišo Coface Slovenija izdaja najboljšim srednjim, malim in mikro podjetjem.

Podjetje Vizualne komunikacije comTEC d.o.o. je družba v zasebni lasti, ki je v svojem več kot dvajsetletnem obdobju poslovanja nenehno generirala dodano vrednost na temeljih avtentičnega podjetništva. Spreminjala se je tako struktura prihodkov iz začetne izključne prodaje storitev so tako vedno bolj rasli prihodki s področja tehnološko zahtevnih izdelkov. Da uspešno delujejo tudi v času zaostrenih gospodarskih razmer, pripisujejo zasluge kakovosti, sodobni in avtomatizirani tehnološki opremljenosti, bogatemu strokovnemu znanju, inovativnosti ter upoštevanju individualnih želja svojih strank. Veliko pozornosti pri svojem delu nenehno posvečajo krepitvi odnosov s poslovnimi partnerji in naročniki pri identificiranju njihovih želja. Njihove storitve in izdelki so tako navdušile že več kot 4000 najrazličnejših naročnikov, ki prihajajo tako iz Slovenije kot tudi bližnjih regijskih trgov. Uresničujejo projekte z uporabo najsodobnejših tehnologij oblikovanja in 3D vizualizacij, digitalnega velikoformatnega tiska ter avtomatizirane dodelave. Materiali, ki jih uporabljajo so EU porekla in ustrezno certificirani, ob tem pa tudi narejeni z zeleno energijo.