V podjetju comTEC® smo po večletni najvišji bonitetni AAA oceni prejeli evropsko priznani certifikat Zlate AAA bonitetne odličnosti:

Bonitetna hiša Bisnode, največja partnerska družba bonitetne hiše Dun & Bradstreet, v okviru mednarodnega projekta izvaja finančne analize podjetij in ima večletno tradicijo v podeljevanju certifikatov bonitetne odličnosti v 17ih evropskih državah, med njimi tudi v Sloveniji.

Poslovni subjekt, VIZUALNE KOMUNIKACIJE COMTEC d.o.o., po analizah za leto 2016 spada med 4,2% najboljših poslovnih subjektov v Sloveniji ter se tako uvršča v najvišji razred AAA. V Sloveniji je v letu 2016 med vsemi 163.642 registriranimi podjetji, bonitetno odličnost doseglo zgolj 6.944 podjetij.

Nadalje letos med vsemi gospodarskimi subjekti za katera dosegajo standarde za zlata bonitetno odlična podjetja, spada tudi poslovni subjekt VIZUALNE KOMUNIKACIJE COMTEC d.o.o.. Podjetje tako letos spada med 0,7% poslovnih subjektov v Sloveniji.

Plaketa zlate bonitetne odličnosti AAA

Ob certifikatu »Excellent SME Slovenia« Gospodarske zbornice Slovenije ter bonitetne hiše Coface ter ostalih priznanjih, ki potrjujejo postavljeno jasno vizijo ter cilje comTEC, ki so rezultat 25 letnega trdega in odgovornega dela na poti avtentičnega podjetništva, ki ni in ni bila nikoli lahka, zato s skromnostjo vendar ponosom zremo na naše dosežke, razvoj, tradicijo, prepoznavno blagovno znamko, številne inovativne ideje, ki smo jih prinesli v okolje, da bi ga spreminjali na bolje.

Avtomatizirana sodobna tehnologija, kakovost, vključujoč koncept ustrezne okoljske odgovornosti, je rezultat za uspešno poslovanje podjetniškega sektorja ter generiranje dodane vrednosti, katerega temelj predstavlja koncept avtentičnega podjetništva.

Kljub časom neugodnih gospodarskih razmer, katerih vzrok je pretežno pohlep in iracionalne človeške odločitve, poslujemo normalno, ta čas pa za nas predstavlja tisto gibalo, da se nikoli ne ustavimo pred oviro, ampak vztrajamo kot  borec za spremembe in priložnosti.