V podjetju comTEC d.o.o. se zavedamo pomena okoljske odgovornosti ter ekonomičnosti. Energijo pridobivamo iz sončne elektrarne, ekološko in učinkovito se ogrevamo ob soproizvodnji toplote in elektrike – s kogeneracijo (SPTE) ter prostore prezračujemo s svežim zrakom s pomočjo rekuperacije toplote. Vse to izkazuje izpolnjevanje enega izmed dolgoročnih celovitih ciljev podjetja, (ESG – Environmental, Social, and (Corporate) Governance) družbeno odgovornost do okolja v katerem podjetje deluje. comTEC® je + energetski objekt, saj iz obnovljivih virov proizvedemo 4x več zelene energije, kot jo potrebuje podjetje za poslovanje.

comTEC iz zraka

+Energetski objekt

Inovativna celostna rešitev in učinkovitost so prepričali Institut Jožef Stefan, Ministrstvo za gospodarstvo in časnik Finance, ki so nas izbrali za energetsko najbolj učinkovito podjetje v Sloveniji za leto 2011.