V podjetju comTEC® smo po večletni najvišji bonitetni AAA oceni ponovno prejeli evropsko priznani certifikat Zlate AAA bonitetne odličnosti:

Zlata bonitetna odličnost predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji, ki boniteto odličnosti izkazujejo že tri leta zapored. Temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamčnih kazalnikih podjetij ter napoveduje nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja v naslednjih dvanajstih mesecih.

Podjetje Vizualne komunikacije comTEC d.o.o., po analizah za leto 2017 spada med 1,6% podjetij v Sloveniji, ki se lahko pohvalijo z oceno zlate bonitetne odličnosti. Prejemniki zlate bonitetne odličnosti so izključno podjetja, ki imajo najvišjo bonitetno odličnost tri leta zaporedoma.

Plaketa zlate bonitetne odličnosti AAA

Ob certifikatu »Excellent SME Slovenia« Gospodarske zbornice Slovenije ter bonitetne hiše Coface ter ostalih priznanjih, ki potrjujejo postavljeno jasno vizijo ter cilje comTEC, ki so rezultat 25 letnega trdega in odgovornega dela na poti avtentičnega podjetništva, ki ni in ni bila nikoli lahka, zato s skromnostjo vendar ponosom zremo na naše dosežke, razvoj, tradicijo, prepoznavno blagovno znamko, številne inovativne ideje, ki smo jih prinesli v okolje, da bi ga spreminjali na bolje.

Naša odličnost je zagotovilo našim naročnikom, da poslujejo s stabilnim podjetjem, ki stremi k odličnosti. To izkazujejo tudi naši izdelki, saj pri svojem delu uporabljamo izključno certificirane materiale znanih evropskih proizvajalcev in ekološke barve brez škodljivih topil.