V letošnjem letu je comTEC doniral 1500,00 € sredstev, ki so namenjena dijakom, študentom in podiplomcem, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe, ob hkratnem uspešnem sodelovanju na področju športa, kulture ali humanitarnih dejavnostih.

Fundacijo Leona Štuklja, ustanovo za štipendiranje, sta februarja 1999 ustanovila Rotary klub Maribor in znani predvojni rotarijec in olimpionik Leon Štukelj v sklopu aktivnosti ob proslavi njegovega 100. rojstnega dne. Fundacija že skoraj dve desetletji podpira talentirane posameznike s štipendijami.

Ker slovenski rotarijci skupno prepoznavajo pomen in potrebo podpore mladim pri njihovih prizadevanjih, je v to ustanovo vstopila tudi Zveza Rotary klubov Slovenije – Distrikt 1912.
S tem je Fundacija Leona Štuklja postala še bolj vseslovenska.