V podjetju comTEC se zavedamo naše odgovornosti do okolja (narave in družbe) v katerem delujemo, poslujemo in sobivamo. Ob lastni sončni elektrarni, kogeneraciji (soproizvodnja električne in toplotne energije), uporabi Greenguard certificiranih barv in reciklirnih medijev, se poslužujemo tudi FSC certificiranih materialov. Tako vedno znova zmanjšujemo negativen vpliv poslovanja na okolje in se trudimo, da generacijam, ki prihajajo za nami, pustimo čist planet.

FSC – Forest Stewardship Council

FSC – Forest Stewardship Council (ustanovljen leta 1953) je neodvisna, neprofitna, nevladna organizacija s sedežem v Bonnu (Nemčija), ki je v Evropi vzpostavila mednarodni sistem certificiranja gozdov. Organizacija stremi k ohranitvi gozdov in vzpodbuja odgovorno gospodarjenje z njimi.

Ker je eden izmed naših strateških materialov tudi papir, stremimo k dobavi papirjev s FSC certifikatom.