Prijava ·
SI
99,8 %
pravočasnih izdelav
1
opravljenih naročil

TEHNIČNI POGOJI ZA SPREJEM DATOTEK

Naročnik lahko dostavi želene datoteke na enem od naslednjih medijev

 • CD ali DVD (PC format)
 • USB flash ključ
 • e-mail: repro@comtec.si (do 20 Mb)
 • ftp://ftp.comtec.si, (potrebna predhodna dodelitev: username in password)
 • spominska kartica za digitalni fotoaparat (CF, MMS,...)
 • v primeru spletnega naročila preko spletne strani

Sprejemamo naslednje formate datotek

V izogib nekompatibilnosti, težavam pri pretvorbi formatov in za zagotavljanje vrhunske kvalitete izpisov, pri comTEC-u sprejemamo samo sledeče formate datotek:

 • PDF
 • TIFF

Datoteke za tisk naj bodo jasno označene z imenom in nazivom dela.

Datotek narejenih v drugih programih: Word, Excel, PowerPoint, AutoCAD in podobnih ne sprejemamo, saj to niso programi za grafično pripravo in iz teh vrst datotek ni možno zagotoviti ustrezne kvalitete reprodukcije grafik.

Merilo

 • datoteke naj bodo pripravljene v merilu 1:1
 • v kolikor so pripravljene v kakšnem drugem merilu, mora biti to jasno označeno

Resolucije predlog (merilo = 1:1) morajo biti v okviru naslednjih meril

 • mega format - mega grafike na stolpnicah - 30-50 dpi
 • večji formati - jumbo plakati, roto panoji, platna,... - 50-70 dpi
 • srednje velik format - table, večji plakati, transparenti, talna grafika, grafike tovornih vozil,... - 70-100 dpi
 • manjši format - plakati, posterji, citylight plakati, grafike na vozilih, manjše table,... - 100-250 dpi
 • mali format - nalepke, letaki, vizitke, katalogi,... - 250-300 dpi

Pisave - tipografija

 • vse pisave morajo biti spremenjene v KRIVULJE

V tradicionalnem tiskarstvu, kjer so kraljevale kovinske črke, se je tipografija določene velikosti imenovala font. Današnja digitalna tipografija omogoča poljubne velikosti tipografije, zato izraz uporabljamo kot celoto enega tipografskega sloga tipografske pisave vseh velikosti. Font = npr. Helvetica. Pomembno je vedeti, da fonti na računalniku stranke (kljub mogoče enakemu imenu) niso nujno enaki na naših računalnikih. Razlike so zelo očitne pri menjavi datotek iz Macintosh računalnikov na PC in obratno, pa tudi med računalniki so zelo velike razlike. Zato je pomembno, da stranka prinese datoteko, v kateri so vse pisave spremenjene v krivulje (to pomeni, da so pisave spremenjene v vektorje/linije). Takšne datoteke lahko odpremo na naših računalniku in jih tudi pravilno natisnemo, ne moremo pa jih popravljati/editirati.

Splošno

 • v primeru zahtev po specifičnih barvah ali zahtevi po točnem ujemanju barvnih odtenkov mora biti datoteki priložen barvni print s pripisanimi barvami in označenimi posebnostmi
 • vsi znaki in pisave morajo biti spremenjeni v krivulje
 • vse bitne slike morajo biti spremenjene v CMYK barvno okolje
 • črno barvo je potrebno pripraviti kot C=0, M=0, Y=0, K=100

Datoteke in izdelki z lastno določenimi barvami s strani naročnika po PANTONE, RAL, HKS, ipd. ne zadoščajo in morajo biti posebej priloženi kot tiskana priloga ali poskusni odtis s strani naročnika. Samo nastavitev barv znotraj datoteke ne zadošča za kvalitetno izvedbo in barvno ujemanje. Izdelek lahko v intenzivnosti barv odstopa ± 10 % od priložene tiskane priloge ali poskusnega odtisa. Pri speficičnih primerih je potrebno pred tiskanjem potrebno narediti osnutek, ki ga stranka pisno tudi potrdi.

Grafične predloge za izdelke v spletni prodaji

Za vse izdelke, ki jih je mogoče naročiti preko spletne strani imamo pripravljene grafične predloge in navodila za posamezen izdelek. Svetujemo, da si pred pripravo grafike prenesete grafično predlogo in natančno predelate navodila, ter se držite priporočil in smernic. Podjetje Vizualne komunikacije comTEC® d.o.o. za slabo ali napačno pripravljene datoteke ne odgovarja in ne sprejema morebitnih reklamacij.

Povezava do grafične predloge za posamezni izdelek se nahaja v desnem meniju znotraj izdelka v spletni trgovini.

Datoteke za avtomatizirano digitalno dodelavo, razrez, izrez

Datoteka za obrez/izrez po poljubni konturi naj bo pripravljena tako, da je grafika 3 mm večja od končnega izdelka. Na tej grafiki mora biti vrisana vektorska kontura z nastavljeno SPOT barvo in vključeno opcijo "Overprint". Kontura določa končno obliko izdelka.

Oblika konture naj ne vsebuje preveč ostrih robov na majhni razdalji ter čim manj »vozlišč« (nodes). Teksti grafike naj bodo od robov konture odmaknjeni vsaj 5 mm. V kolikor se grafika za izrez po konturi pripravlja po naši vnaprej pripravljeni predlogi na kateri so črne pike, ki služijo kalibraciji za razrez (v kolikor je to potrebno se predloga nahaja pri posameznem izdelku v spletni trgovini) morajo te pike ostati na popolnoma isti poziciji posredovane datoteke.

comTEC® ne odgovarja za napake v datotekah, dostavljenih s strani naročnika.

Barvni modeli

Poznamo več barvnih modelov po katerih lahko označimo posamezno barvno točko (RGB, CMYK, HKS, PANTONE, RAL, modeli posameznih izdelovalcev folij – 3M, Oracal, Mactac, modeli znotraj računalniških programov npr. CorelDraw, Adobe Photoshop,...). Za nas so najpomembnejši:

 • CMYK barvni model – predstavlja osnovne štiri barve, ki jih uporabljamo na tiskalnikih za digitalni tisk, z mešanjem med njimi dobimo poleg osnovnih še vse ostale barvne odtenke
 • RGB barvni model – barvni model za prikaz na ekranih
 • RAL barvni model – splošno priznan barvni model, ki se uporablja pri PVC folijah, v gradbeništvu (projektanti, table, okna, oprema,...)
 • PANTONE barvni model – podjetje PANTONE je določilo barvno lestvico odtenkov in vsakega posebej označilo s svojo barvo

V digitalnem tisku uporabljamo CMYK barvni model, saj tiskamo s štirimi osnovnimi barvami, CYAN, MAGENTA, RUMENA, ČRNA.

Slika 1: Razlika med vidnim spektrom, ki ga zaznava človeško oko, RGB in CMYK barvnim okoljem

RGB barvni model

Poljubna točka na televizijskem ali računalniškem zaslonu seva spremenljive vrednosti rdeče, zelene in modre svetlobe (ang. red, green in blue), ki se pomešajo v eno barvo – barvo točke na ekranu. Pomembno: uporabljamo na zaslonu (internet, skenirane slike, digitalni fotoaparati...), pri pretvorbi v CMYK se vrednosti ne spremenijo popolnoma pravilno! Pri določenih odtenkih pride do napak – barva ni enaka zahtevani!!!

CMYK barvni model

Pri tiskanju uporabljamo štiri prosojne, nepokritne barve: cian, magento, rumeno in črno (ang. Cyan, Magenta, Yellow, blacK). Tem barvam pravimo osnovne tiskarske barve ali pigmenti.

Slika 2: Separacija posameznih barv v CMYK okolju in nastanek slike

Rastrska grafika

Za rastrsko grafiko lahko rečemo, da gre na vse ali nič. To pomeni, da je določena točka na papirju potiskana ali nepotiskana. Vmesnega stanja ni. Slike, ki jih nameravamo natisniti morajo biti razčlenjene na polja drobnih pik različnih velikosti. To naredimo s posebnim programom RIP – raster image processor. Le tako je mogoče posnemanje odtenkov in barvnih prehodov. Temu postopku pravimo rastriranje, drobnim pikam pa rastrske pike.

Pri črno belih slikah z njimi posnemamo sive barve. Območja, kjer so pike manjše, so svetlejša in so videti svetlo siva, tam, kjer so pike velike, pa so območja temno siva ali kar črna.

Za zadovoljivo barvno reprodukcijo pa tiskarski stroj običajno nanaša štiri plasti rastrskih pik – cian, magenta, rumena in črna. Območje z velikimi pikami je lahko videti bodisi bolj nasičeno, bodisi temnejše. Koti, pod katerimi so rastrske pike cian, magenta, rumene in črne barve natisnjene druga na drugo, zelo vplivajo na videz slike. Če so rastrska polja zasukana pod nepravilnimi koti, se pojavi moteča vzorčasta struktura – moare. Če so rastrska polja natisnjena pod pravilnim kotom, pike teh štirih polj sestavljajo drobne rozete.

Slika 3: Rastrska slika in povečava dela slike

Posebne barve

Barva, ki ni natisnjena z eno od štirih procesnih tiskarskih barv, je posebna barva. Vsaka posebna barva je pripravljena (zmešana) pred tiskanjem ter potrebuje dodatni film (barvni izvleček – separacijo). Zato na strojih za digitalni tisk ni mogoče tiskati določenih posebnih barv (zlata, srebrna, flouroscentne, RAL, PANTONE, HKS...), saj ni možno dodajati filmov, ker filmov NE UPORABLJAMO. V digitalni tehnologiji tiskamo samo približke teh barv – nekatere lahko simuliramo
100%, druge pa žal ne.

Tisk bele barve

Posebna barva, ki jo lahko natisnemo in jo uporabljamo predvsem za doseganje določenih efektov ali za tisk na prozorne materiale, je BELA. Belo barvo je potrebno v datoteki nastaviti kot dodatno SPOT barvo z imenom White. Belo barvo lahko tiskamo pod ali nad CMYK barvami, kar je pri naročilu potrebno posebej označiti.

Vektorske in bitne grafike

Grafike in formate grafičnih datotek delimo na vektorske in bitne.

Slika 4: Vektorska in bitna slika – razlike