Zastave so od nekdaj simbol ponosa, prvotno nad svojim ozemljem, s časoma pa tudi nad svojim imetjem. Njihova uporabnost pa je danes precej širša. Predstavljajo lahko podjetje, društvo, ustanovo,…. In smernice za izobešanje zastave so odvisne od namembnosti: državna zastava je eden od državnih simbolov in jo zato izobešamo, kadar želimo poudariti pripadnost državi, ob državnih praznikih, reprezentančnih športnih tekmah ali sodelovanju države na mednarodnih konferencah, sejmih, ob obiskih državnikov ipd.

Zastave pravilno izobešanje
Pravilno izobešanje zastave

Zastavo postavimo tako, da je drog na levi strani, zastavina ruta pa na desni strani. Če je postavitev obratna pomeni, da zastavo gledamo z zadnje strani.

Zastave
Dopustno izobešanje zastave

Pogostost obešanja državne zastave se med različnimi kulturami razlikuje, a za obešanje veljajo določena pravila, ki so se izoblikovala v zahodnem svetu. Tako mora biti državna zastava vedno obešena tako, da so barve razporejene v pravem vrstnem redu od zgoraj navzdol, pri navpičnem obešanju pa od leve proti desni. Če ima zastava grb, ki ni vsredinjen, kot ga ima slovenska, mora biti ta ob navpičnem obešanju v zgornjem delu zastave.

Državni zastavi mora med več obešenimi zastavami vedno pripadati častno mesto, to pa je, po vrstnem redu časti, kot gleda opazovalec:

  • na najbolj častno mesto, v sredini, če so zastave tri,
  • ali na levi strani, če sta obešeni samo dve zastavi.

Obešanje državne zastave poleg reklamnih zastav, še posebej, če ni na častnem mestu ali je manjša od drugih, velja za žaljivo.