Grafično oblikovanje je umetnost preslikovanja idej in izkušenj, s pomočjo vizualnih in tekstovnih vsebin. Je način vizualnega komuniciranja. Oblika komuniciranja je lahko fizična ali virtualna in lahko vsebuje slike, besede ali poljubne grafične elemente. Takšna komunikacijska izkušnja je lahko hipna ali pa se odvija skozi daljše časovno obdobje.

Ljudje večinoma “kupujemo z očmi” in kar je očem prijetno, v naši podzavesti vzbudi občutek ugodja, popolnosti in privlačnosti. To slednje je eden izmed razlogov, zakaj so izdelki v privlačni in lepo oblikovani embalaži bolje prodajani.

Kreativno grafično oblikovanje

Podoben koncept lahko preslikamo na številne situacije in izdelke:

  • Zanimiv in privlačen logotip (razpoznavni znak) podjetja, lahko pri potencialnem naročniku vzbudi zaupanje, saj tako podjetje navzven deluje kot resen in zaupanja vreden partner.
  • Knjiga ali revija s privlačno naslovnica ima večji prodajni potencial.
  • Predstavitveni plakat s pravilno količino vsebine (informacij) in jasno sporočilno vrednostjo, bo vzbudil več zanimanja.
  • Barvno usklajen, pregleden in s privlačnimi slikami opremljen jedilni list, bo rezultiral v več naročilih, saj bo pri uporabniku vzbudil več zanimanja in apetita.

Ker se pri comTEC-u zavedamo pomena estetske in privlačne vizualne podobe, nudimo v celoviti ponudbi izdelkov in storitev tudi kreativno grafično oblikovanje.

Naši oblikovalci, z večletnimi izkušnjami, so dnevno v stiku s praktično rabo vizualnih podob. Pravilen pristop k načrtovanju grafičnih elementov nam je tako popolnoma domač – zasnova in priprava elementov na način, da jih je kasneje mogoče uporabiti za poljuben način vizualnega komuniciranja.

Kreativno grafično oblikovanje

Premium storitve Kreativnega grafična oblikovanja pri comTEC-u:

  • idejna zasnova in izdelava celostne grafične podobe (CGP)
  • kreativno oblikovanje izdelkov za pospeševanje prodaje
  • idejne in kreativne “In-store” promocijske rešitve
  • 3D vizualizacije
  • oblikovanje raznih publikacij (revije, brošure, katalogi)
  • oblikovanje reklamnih plakatov, letakov

Zagotovo lahko s prepoznavno grafično podobo tako ali drugače pomagamo tudi vam.