Za kompleksnejše, po meri narejene izdelke, pripravimo 3D-vizualizacijo in prezentacijo. Na ta način lažje predstavimo zasnovo in izgled končnega izdelka še pred pričetkom proizvodnega procesa. V tej fazi lahko uredimo tudi morebitne konstrukcijske prilagoditve in korekcije samega izdelka.

3D prikaz končnega izdelka


Lažje razumevanje zasnove izdelka


Manjša možnost napak